Történet

Röviden bemutatjuk A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola történetének főbb mérföldköveit. Felidézzük a buddhizmus kezdeteit, valamint a buddhizmus magyarországi megjelenésének fontosabb történéseit. Felsoroljuk az Egyház és a Főiskola létrejöttét megelőző és követő időszak eseményeit, egészen napjainkig.

i.e. 623

Megszületik Gótama Sziddhárta, a történelmi Buddha

i.e. kb. 588

A Buddha megvilágosodása, a Tan kerekének megforgatása, a történelmi Buddha tanításának kezdete

Buddha parinirvánába távozása

i.e. kb. 543

A Buddha parinirvánába távozása

Bodhidarma

i.e. 520

Bódhidharma Indiából Kínába megy és a Saolin templomegyüttes egyik barlangjában 7 évig meditál egy fallal szemben ülve.

Kőrösi Csoma Sándor

1834

Kőrösi Csoma Sándor Kalkutában közzétette nyelvészeti eredményeit, az 1822-1832 között, a Ladakh tartományban lévő zanglai lámakolostorban megalkotott tibeti szótárt és nyelvtant.

Hollósy József tanítványai körében

1893

Hollósy József kiadja a Buddhista Kátét, ez a buddhizmus első megjelenése Magyarországon; Máramaros szigeten létrejön az első magyarországi buddhista közösség

Dr. Hetényi Ernő

1952

Dr. Hetényi Ernő megalapítja a Buddhista Missziót. Koncepciója szerint az érdeklődőknek a Buddha tanításával, mint egységes egésszel ajánlatos megismerkedniük, és hozzá kell jutniuk a buddhizmus szentirataihoz és irodalmához, hogy a Tanítást mindennapi életük eleven gyakorlatává tehessék.

1956

A Buddhista Misszió és az Árya Maitreya Mandala buddhista közösség létrehozza a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézetet, a 2500 éves Buddha-évforduló (Dzsajantí) ünnepségei keretében.

1978

Dobosy Antal, Mireisz László és Tenigl-Takács László elkezdik tanulmányaikat a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézetben. A képzést 1982-ben fejezik be.

Dobosy Antal, Mireisz László és Tenigl-Takács László

1980

Dobosy Antal, Mireisz László, Takács László a Buddhista Misszióban menedéket vesznek.

Uszó Elvonulási Központ

1982

Mireisz László elvonulást kezd az Uszón

1984

Hetényi Ernő megbízásából Dobosy Antal lesz a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet tanfolyamainak vezetője. Az oktatást Dobosy Antal és Tenigl-Takács László közösen indítják el Csepelen Dobosy Antal lakásán.

1985

Dobosy Antal és Tenigl-Takács László is elköltöznek az Uszóra, Mireisz László pedig bekapcsolódik a tanításba. Ősztől már a „Kisház”-ként ismert, garázsból átalakított, 20 négyzetméteres helyiségben Rákosszentmihályon folyik az oktatás, nagy érdeklődés mellett.

Az uszói sztúpa

1987

Az Uszó tanyán elkészül és felavatásra kerül az uszói sztúpa

1988

A tanítások a Csillaghegyi Művelődési Házban, később pedig az óbudai Zichy-kastélyban folynak

1989

Hetényi Ernő, Mireisz László és Dobosy Antal megalapítja az Átama – A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Körét. Ugyanebben az évben megalakul az első magyar zen közösség, amely a Zen Kvanum Iskolájának magyarországi ágát képviseli, apátjának Dobosy Antalt választja a közösség.

1990

Ősszel Békásmegyeren, Mireisz László akkori otthonában kilencen összegyűlnek, és egyeztetik a majdani buddhista egyház alapjait, és elhatározzák, hogy tanító egyházként főiskolai szintre emelik a buddhista tanok oktatását hazánkban.

1991

Márciusban Dobosy Antalnál, Csepelen összegyűlnek a szervezők, hogy az egyház alapítását és a majdani főiskola létrehozását előkészítsék.

1991. május 27. este 7 óra

108 alapító tag egy szertartás keretében létrehozza A Tan Kapuja Buddhista Egyházat a Török Pál utcai Művelődési Házban. Az öt alapító közösség megalakítja az Egyház legfelsőbb döntéshozó szervét, az egyházi tanácsot. Az Egyház elnökének Tátrai Tibort kérik fel. A Tan Kapuja Buddhista Egyház a következő öt közösségből, az egyházi tanács az őket képviselőkből áll: az Átama – A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre – Mireisz László, a Kvanum Zen Iskola – Dobosy Antal, a Magyarországi Nyingmapa Közösség – Jakab Katalin, a Mennyei Trón Öt Elem Rend – Varga László és a TeKi KaGyü – Tenigl-Takács László Nyár elején sor kerül A Tan Kapuja Buddhista Egyház hivatalos bejegyzésére. Az uszóiak odaadományozzák az Uszó tanyát az Egyháznak.

1991

Júniusban A Tan Kapuja Buddhista Egyház felsőoktatási intézményeként megalapítja A Tan Kapuja Buddhista Főiskolát.

Az egyházi tanács Dobosy Antalt a rektori, Farkas Pált a dékáni feladatok ellátásával bízza meg. Megtörténik a tanárok meghívása és a főiskolai tananyag összeállítása, elkészül a Szervezeti és Működési Szabályzat.

Június-július: A Tölgyfa Galériában lezajlik az első felvételi 61 jelentkezővel; a pótfelvételit Farkas Pál lakásán 16 ember részvételével tartották meg.

Ősszel kerül sor A Tan Kapuja Buddhista Főiskola nyilvántartásba vételére. Erről a tényről az alapítók örömmel értesültek a Magyar Közlönyből.

1991. október 3.

Megkezdődik a tanítás a Keleti Károly utca 13-ban, a Független Jogász Fórum helyiségében.

Kertészeti Egyetem

1993

Hatalmas érdeklődés mellett zajlik le A Tan Kapuja Buddhista Egyház szertartása az Öt Elem Rend vezetésével a Kertészeti Egyetem aulájában; a szertartás célja, hogy bemutassa a buddhizmus magyarországi stabil jelenlétét és társadalmi fontosságát.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház megkapja a jelenlegi, Börzsöny utcai ingatlant, elkezdődnek a felújítási munkálatok, amelyek egészen 1994 nyaráig tartanak.

A Mokusho Zen Ház buddhista közösség is csatlakozik a Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz, Myoken mester (Yvon Bec) az egyházi tanács tagja lesz.

1994

A Főiskolán kialakul a 4 éves oktatási rend

1995

Az első végzős évfolyamból tizenegy diák kapja meg diplomáját. Az egyes számú diploma Berhidai Tamásé.

Loszang Szönam gese személyében tibeti buddhista szerzetes tanító érkezik a Főiskolára, aki egészen 2001-ig tanít az intézményben.

1996

Elkészül a Főiskola Küldetésnyilatkozata

1998

Halála előtt egy évvel előadást tart a Főiskolán dr. Hetényi Ernő, aki ezzel elhelyezi a pecsétet a főiskolai oktatáson. Hetényi egy nagyméretű Maitréja-szobrot adományoz az Egyháznak azzal a céllal, hogy ápolják a Maitréja-kultuszt. Ez lesz az Egyház egyik legfontosabb ünnepe, amelyet Maitréja-ünnepség néven minden évben a téli napfordulókor tart az Egyház.

1998

Elkészül az első egyházi tájékoztató, amelyben a Magyarországon működő összes buddhista közösségről szóló információk is helyet kapnak. A kiadvány negyedévente jelenik meg

1998

Nagy erőfeszítéssel elkészül és 1999-ben leadásra kerül A Tan Kapuja Buddhista Főiskola első hivatalos intézményi akkreditációs anyaga. Az akkreditáció 2002-ben eredményesen befejeződik.

1999

Az Egyház elnöke, Tátrai Tibor az egyházi tanács jóváhagyásával átadja az egyházvezetést Mireisz Lászlónak.

2000

A Főiskolán hivatalosan elindul az esti- és hétvégi képzés is.

2002

A Magyarországi Nyingmapa Közösség Ligmincha Magyarországra változtatja a megnevezését.

2003

Befejeződik a Börzsöny utcai épület felújítása, az udvar szertartásteremmé, templommá való átépítése, és a szertartásterem tetején elhelyezésre kerül a sztúpacsúcs, melyet Namkhai Norbu Rinpocse avat fel.

2004

A Tan Kapuja Buddhista Egyház megalapítja a Kis Tigris Gimnáziumot és Szakiskolát Alsószentmártonban.

2004

A Buddhista Vipasszaná Társaság is csatlakozik A Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz; Dobos Andrea, a társaság vezetője az egyházi tanács tagja lesz.

2006

Az egyházi intézmények közül elsőként A Tan Kapuja Buddhista Főiskola áll át a bolognai rendszerre – a 4 éves képzés átalakul 3+2 éves képzésre; 2006-ban a BA-, 2007-ben az MA-képzésre is engedélyt kap az intézmény.

2006

Megalakul a Dhammadípa – A Tan Szigete Közösség, amely 2013-ban kapcsolódik az Egyházhoz. A közösséget az egyházi tanácsban Farkas Pál képviseli.

2010

Az Egyház adományként megkapja A Tan Szigete Közösség elvonulási központjának és kolostorának szánt bajnai ingatlant.

2010

Több buddhista közösség, többek közt A Tan Kapuja összefogásával és támogatásával ismét hazánkba látogat a dalai láma.

2011

Az Egyház megvásárolja az elvonulási központnak szánt mánfai ingatlanegyüttest.

2011

A Főiskola együttműködési megállapodást ír alá a legnagyobb thaiföldi buddhista egyetemmel, a Mahácsulalongkornrádzsavidjalája Egyetemmel.

2013

Az egyházi tanács döntése értelmében az Egyház igazgatói teendőit Farkas Pál látja el, helyettesei: Dobosy Antal, Tátrai Tibor és Tenigl-Takács László.

2014

A Magyarországi Dzogcsen Közösség is csatlakozik A Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz, a közösséget képviselő Varga Zoltán az egyházi tanács tagja lesz.

2014

Szeptember 22. reggel 6 óra: megkezdi adását a Buddha FM, A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a magyarországi buddhizmus internetes rádiója.

2015

A Főiskola régi, sarokdharma-termében új oltár kerül átadásra.

2016

Májusban távozik az Egyház igazgatói posztjáról Farkas Pál és az eddigi helyettesek .Az egyházi tanács döntése értelmében az új igazgató Cser Zoltán lesz.

2016. május 27.

Május 27. A Tan Kapuja Buddhista Egyház megalakulásának 25. évfordulója.

2017

A Jungdrung Ten Gye Dü De Magyarországi Bönpo Közösség csatlakozik a Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz. A közösség vezetője, Csáki Eörs az Egyházi Tanács tagja lesz.

2017. május 27.

Megjelenik A Tan Kapuja első 25 évét bemutató kötet.

2017. június

Megnyílik a Mánfa Buddhista Oktatási, Kulturális és Elvonulási Központ, az egyház harmadik elvonulási központja a Mecsek hegyvonulataival határolt Mánfán, Pécs és Komló között félúton.

2017. október 30.

Hetényi Ernő tiszteletére emléktáblát avat A Tan Kapuja Buddhista Egyház.

2018. június 14.

Kétoldalú megállapodást írt alá Magyarország és a Thaiföldi Királyság, thaiföld legnagyobb buddhista egyetemének magyarországi működéséről. A megállapodásban A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Főiskola is részt vesz.

2018. szeptember 3.

A Tan Kapuja és a Buddhista Misszió képviselőinek aláírásával, a résztvevők megalapítják a MUDITA Idős Buddhisták Közössége Alapítványát.

2018. október 26.

Pályázatot nyújt be a PTE Partnerintézménye cím elnyerésére A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium, azzal a szándékkal, hogy a PTE-n tanuló tanárképzős hallgatók szakmai képzésébe becsatlakozhassanak. A PTE Tanárképző Központja és az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont 2018. évi pályázatán 34 köznevelési intézmény, oktató-nevelő munkát végző civil szervezet, alapítvány lesz a PTE pedagógusképzés gyakorlóhelye, köztük A TKBG is.

2019. február 12.

Elhunyt Dr. Fehér Judit A Tan Kapuja Buddhista Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára, okleveles orientalista (tibeti), angol-indológia szakos előadó, a nyelvtudomány kandidátusa.

2019. február 15.

Karsai Gábor lesz A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektora.

2019. február 28.

Professzori címet kap A Tan Kapuja két tanítója: Dobosy Antal és Farkas Pál.

2019. április 29.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház Egyházi Tanácsa egyhangúlag újabb négy évre Mireisz Lászlót választotta az Egyházi Tanács elnökévé.

2019. május 18.

A Buddha születésének, megvilágosodásának és a Parinirvánába távozásának évfordulóján, a Vészák-ünnepség alkalmából, A Tan Kapuja Buddhista Egyház kertjében felavatásra kerül Budapest első, szabadon látogatható sztúpája, a Tiszta Tudat Sztúpa.

2019. augusztus 31.

A Tan Kapujára látogat Jamakava Szogen rósi, a Rinzai zen irányzathoz tartozó Sógendzsi kolostor apátja és a kolostor által működtetett zen főiskola, a Sógentanki Daigaku rektora.

2019. ősz

Thai partnerintézményünk, a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem doktori iskolájának dékánja, Ven. Dr. Phramaha Somboon Vuddhikaro több kurzust tart Főiskolánkon.

2020. február 21.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola sikerrel zárja az újabb akkreditációs folyamatot, melynek eredményeként újabb öt évre biztosítva van a felsőoktatási intézmény és az ott folyó alapképzési és mesterképzési szakjainak folyamatossága.

2020. tavasz

A Buddhista Vipasszaná Társaság és a Ligmincha Magyarország Buddhista Közösség kiválik A Tan Kapuja Buddhista Egyházból.

2020. szeptember 6.

Átadásra kerül a Baranya megyei Mánfa Buddhista Oktatási-, Kulturális és Elvonulási Központ legújabb szertartásterme.

2020. december

Hétfő esték A Tan Kapuján címmel új, online előadássorozat indul útjára, amivel A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola vezetői és tanítói online gyakorlásaik során lehetőséget szeretnének nyújtani a közös gyakorlásra és az ismeretszerzésre a koronavírus okozta rendkívüli időkben is, így vállalva közösséget minden érző lénnyel.

2021. január

Főiskolánk rektorát, Karsai Gábort választják az Őszentsége a Dalai láma, Francisco Varela filozófus, idegtudós és Adam Engle ügyvéd, üzletember által 1987-ben alapított Mind & Life Institute európai ágának, a Mind & Life Europe igazgatójának.

2021. május 27.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház megalakulásának 30. évfordulója.

2021. december

A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 30. évfordulója alkalmából megjelenik a TanKapu30 című esszékötet.

2022. tavasz

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Alsószentmártoni Telephelye tanulói az országos középiskolai kompetencia mérésében matematikából és szövegértésből is egyaránt jobb eredményeket értek el, mint az a szociális helyzetük alapján várható volna. Az OKM mérések eredményei alapján az elmúlt 5 évben a TKBG mind a matematika, mind a szövegértés területeken a kiemelkedő iskolák között szerepelt.

2022. szeptember 1.

Felszentelésre kerül A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola új épülete a Budapest IX. kerület Csengettyű utca 3. szám alatt.

2022. szeptember 10.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház elvonulóhelyén, a Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház kertjében felszentelésre kerül Magyarország legújabb és egyben Baranya megye, valamint a Dél-Dunántúli régió, első buddhista sztúpája.

2022. szeptember

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola hagyományos, immár három évtizedes múltra visszatekintő buddhista tanító alapképzése új, levelező formában is elindul A Tan Kapuja Buddhista Egyház által létrehozott és működtetett Mánfai Elvonulási Központ és Alkotóház létesítményében.

2022. október 9.

Felszentelésre és átadásra kerül A Tan Kapuja Buddhista Egyház bükkmogyorósdi Uszó Buddhista Oktatási, Kulturális és Elvonulási Központjának legújabb épülete, a Taraczki Dániel által tervezett uszói Dharma Ház.

2023. április

Művészeink A Tan Kapujában címmel új kulturális programsorozat indul A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán.

2023. május 8.

Mireisz Lászlót (A Tan Kapuja egykori alapítóinak egyikét) A Tan Kapuja Buddhista Egyház Egyházi Tanácsa egyhangúlag újabb négy évre megválasztotta az Egyházi Tanács elnökévé.

2023. november 7.

Magyar nyelven először jelenik meg a Buddha középhosszúságú beszédeinek teljes gyűjteménye, a Tan forrása. A Buddha beszédei - Majjhima Nikāya, A középhosszúságú beszédek teljes gyűjteménye (I-III. kötet) A Tan Kapuja Kiadó és a Onedropzen kaidásában lát napvilágot.