Kezdőlap » Pályázatok » EFOP – 3.1.10-17-2017-00031 „Tíz lépcső”

EFOP - 3.1.10-17-2017-00031 „Tíz lépcső”

Lépj egy fokkal feljebb – továbbtanulást erősítő kezdeményezések Alsószentmártonban

Kedvezményezett neve: A Tan Kapuja Buddhista Egyház

Megvalósítás helyszíne: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola 7826 Alsószentmárton, Petőfi S. u. 4/a

Szerződött támogatás összege: 29 999 952 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2020.10.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektünk célja, hogy 30 fő 15-18 év közötti fiatal számára perspektívát és motivációt biztosítsunk a sikeres továbbtanulásuk megkönnyítése érdekében.

A pályázatba bevont tanulókkal heti rendszerességgel mentortanárok foglalkoznak, akik nemcsak az iskolai előmenetelükben segítik, hanem életvezetési tanácsokkal is támogatják a diákokat. Emellett egyéb szakemberek is részt vesznek a segítő munkában, a pályázat lehetőséget biztosít nyelvtanárok és iskolai szociális munkás foglalkoztatására is. Az EFOP 3.1.10. pályázati célkitűzések középpontjában a bevont tanulók folyamatos iskolai előmenetelének biztosítása és a sikeres érettségi vizsgák megszerzése áll, mindezzel a pályázatban részt vevők eredményes továbbtanulását kívánjuk támogatni.

A pályázat megvalósítását sikeres roma/cigány előadók meghívásával, színházi és iskolán kívüli kulturális programokkal és pályaorientációs rendezvények szervezésével segítjük. A pályázat pénzügyi támogatásával biztosítjuk a bevont tanulók középfokú nyelvvizsgáinak megszerzését, az utazások és belépőjegyek és egy ötnapos nyári tábor teljes költéségét. A pályázat legfőbb célja, hogy azokat a fiatalokat segítse az önálló életpálya kialakításában, a tanuláshoz és az önfejlesztéshez szükséges motivációk megerősítésében, akiknek erre a legnagyobb szükségük van, akiket a leginkább fenyegeti a lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélye.

További információk: http://tkbg.hu/tamop_osszes.htm és

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057251356532