Zen Akadémia

A Tan Kapuja Buddhista Egyház intézményeként működő Zen Akadémia kutatóműhelyének célja a zen buddhizmus szellemi hátterének megvilágítása, hagyományainak tanulmányozása,  gyakorlatának kutatása, valamint speciális, kifejezetten az európai kultúrába integrálható művelésének kidolgozása, különös tekintettel a művészetekre.

Dhammapada Alapítvány

A Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy létrehozza és működtesse az öregek tanítása, a théraváda tradíció szerinti első magyarországi buddhista kolostort, és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse […]

A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány

A Tan Kapuja Buddhista Alapítványt A Tan Kapuja Buddhista Egyház alapította 1995-ben. Az alapítvány célja a buddhizmus eszméjének, tanainak magyarországi meghonosítása, a magyarországi buddhista közösségek és intézmények támogatása, kiemelten kezelve […]

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtára

Könyvtárunk egyházi működtetésű korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, muzeális gyűjtemény és főiskolai könyvtár. Az Egyház és a Főiskola épületeinek közelében, a Fővárosi Önkormányzattól bérelt épületrészben helyezkedik el. Területe mindössze 140 négyzetméter, olvasói […]

Buddha FM

2014-ben A Tan Kapuja Buddhista Egyház tagjai egy nyugodt szigetet teremtettek a hatalmas digitális információtengerben: létrehozták a Buddha FM internetes rádiót, így az interneten is elérhetővé tették a Tant. A […]