Kezdőlap » Egyházi hírek » Beszámoló a tihanyi vallásközi konferenciáról

Beszámoló a tihanyi vallásközi konferenciáról

2016. június 8-9-én „Közös gondolkozás a jövőnkről” címmel Tihanyban vallásközi konferenciát szervezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ember és környezetének egységével kapcsolatban. A Tan Kapuja Buddhista Egyházat Mireisz László, az egyház elnöke képviselte.

Előadások:

Kőrösi Csaba: Bevezető előadás, kérdésfelvetés
Lányi András: A tudomány válasza – Miféle tudomány?
Dr. Székely János: A katolikus közösség válasza
Orbán Balázs: A környezet változásának migrációs hatásai
Balog Zoltán: Közös jövőnk, emberi – és azon túli – erőforrásaink
Dr. Steinbach József: A református közösség válasza
Gáncs Péter: Az evangélikus közösség válasza
Dr. Szabó Endre: A családok válasza
Dr. Róna Tamás: A zsidó közösség válasza
Dr. Baritz Sarolta Laura OP: A gazdasági szakember válasza
Kerekasztal beszélgetések:

Egyenlőség és emberi méltóság egészséges környezetben
Globális társas kapcsolatok, globális szolidaritás
A természettel harmonizáló gazdasági, szociális és technikai fejlődés
A konferencia résztvevői:

Dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele
Soltész Miklós, Egyházi, Nemzeti és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár
Dr. Veres András, püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
Dr. Szabó István, püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke
Hegyi László, egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának igazgatója
Lányi András, egyetemi docens, ELTE TÁTK
Dr. Székely János, püspök, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke
Orbán Balázs, a Migrációkutató Intézet elnöke
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
Dr. Beer Miklós, püspök, Váci Egyházmegye
Dr. Köves Slomó, vezető rabbi, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
Dr. Nagypál Szabolcs, adjunktus ELTE ÁJK, római katolikus teológus
Dr. Tóth Gergely, docens, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, főtitkár, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért
Hosszú Zoltán, igazgató Krisna-völgy, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
Dr. Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára
Heisler András, elnök, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Dr. Steinbach József, püspök, Magyarországi Református Egyház Dunántúli Egyházkerület
Gáncs Péter, elnök-püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház
Dr. Szabó Endre, elnök, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetség
P. Sajgó Szabolcs SJ, igazgató, Párbeszéd Háza
Dr. Béres Tamás, tanszékvezető, Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék
Dr. Fekete Károly, püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület
Kocsis Fülöp, érsek-metropolita, Görögkatolikus Metropólia
Pataky Albert, elnök, Magyar Pünkösdi Egyház
Dr. Róna Tamás, vezető rabbi, Alföldi Régió, MAZSIHISZ
Dr. Baritz Sarolta Laura OP, adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest Corvinus Egyetem
Hetesi Zsolt, Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem
Dr. Szent-Iványi Ilona, lelkész, Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközösség
Sulok Zoltán, elnök, Magyarországi Muszlimok Egyháza
Mireisz László, egyházelnök, A Tan Kapuja Buddhista Egyház
Dr. Fischl VIlmos, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára
A kétnapos konferencián készült közös nyilatkozat:

 

NYILATKOZAT
melyet a
Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferencia az ember és a környezete egységéről
című, 2016. június 8-9-én tartott 3. Tihanyi Vallásközi Konferencia résztvevői fogadtak el

 

Felismerve és elfogadva, hogy

a természeti környezet közjó, az egész emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte;
az emberi létezés három, egymással szorosan összefüggő alapvető kapcsolaton, az Istennel, a felebaráttal és a földdel való kapcsolaton alapszik;
nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi élőlényével;
sem a jelenlegi fejlődés, sem a tárgyak és élvezetek puszta halmozása nem elegendő ahhoz, hogy értelmet és örömet adjon az emberi szívnek, (sokan) mégsem érzik képesnek magukat lemondani arról, amit a piac kínál nekik;
a fogyasztás, a pazarlás és a környezetkárosítás üteme meghaladta a bolygó lehetőségeit; olyannyira, hogy a mostani életmód, mivel nem fenntartható, csak katasztrófákhoz vezethet;
nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül;
már túlléptük a bolygó kizsákmányolásának maximális határát anélkül, hogy megoldottuk volna a szegénység problémáját;
hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg;
kijelentjük és határozott állást foglalunk amellett, hogy

meg kell erősítenünk annak tudatát, hogy egyetlen emberi család vagyunk, nincsenek olyan politikai vagy társadalmi határok, korlátok, amelyek megengednék, hogy elszigetelődjünk, s épp ezért nincs hely a közömbösség globalizációja számára sem;
a megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek;
közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni;
törekedjünk az ökológiai egyensúly különböző szintjeinek visszaszerzésére, e szintek pedig: a belső kapcsolat önmagunkkal, a szolidaritás másokkal, a természetes viszony minden élőlénnyel és a lelki kapcsolat Istennel.
Mindehhez kérjük a Mindenható világosságát, segítségét és áldását!

 

(Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája alapján; Szent István Társulat, 2015)

 

A konferenciáról és a Mireisz László által a konferencián elmondottakról bővebben a BuddhaFM oldalán olvashat.

Kapcsolódó

Egyházi hírek

Nyári buddhista gyerektáborok

A Tejút buddhista gyerektábort idén nyáron is a Pilis lábánál, Esztergom szélén tartja meg a Tejút Buddhista Pedagógiai Központ. A táborban természetben zajló programokkal, meditációval, elmélyült nyugalommal és figyelemmel, játékkal,

Egyházi hírek

Menedékvétel májusban A Tan Kapuján

2024. május 23-án 20 órától – az idei Vészák ünnepséget követően – Menedékvételt tartunk A Tan Kapuja új épületében, a Vadzsrajána teremben (a Főiskola épülete mellett, a IX. ker Csengettyű u.